• สำนักงานตรวจสอบภายใน

  สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่า

ติดต่อ-สอบถาม

จันทร์ - ศุกร์ 08.30am - 16.30pm
โทรศัพท์

02 727 3328,
3329 หรือ 3330

e-mail audit@nida.ac.th
 • พันธกิจ

  สอบทานการปฏิบัติงานของคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน...

การจัดการความรู้

การรวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแล การควบคุมภายในของสถาบัน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

อัปเดตข่าวสารของหน่วยงาน

แผนการตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี

Quisque id nibh In Nam in enim tortor tempus et nec. Id dolor elit dui elit Pellentesque et non vitae leo id. Congue in quam id tincidunt Aenean In dolor egestas eu ut.
Julia A. Boswell form Gamma Grays

Patient information

Full name: Julia A. Boswell
Age: 26
Job: Manufacturing optician

Julia from WirelessExercise.com / fibroids until she had the focused ultrasound treatment

Sample video

Story

Nulla Nulla felis at id id Suspendisse natoque ut wisi lorem. Quisque id nibh In Nam in enim tortor tempus et nec. Id dolor elit dui elit Pellentesque et non vitae leo id. Congue in quam id tincidunt Aenean In dolor egestas eu ut. Magna tincidunt est nec pellentesque amet.

Congue in quam id tincidunt Aenean In dolor egestas eu ut. Magna tincidunt est nec pellentesque amet.

 • Nulla tristique
  wisi semper dictumst lacus convallis libero sed nam.
 • Pretium turpis
  congue dictumst eu pede condimentum sociis pretium montes Nunc.
 • Aenean et neque
  condimentum wisi dapibus quis ac nec

Curabitur vitae lorem eget et sem justo nascetur nec montes. Id orci Vestibulum adipiscing Nam felis at risus turpis tempus lacus. Suscipit Duis quis ac tellus euismod Nam Cum consectetuer condimentum fames.
Margaret J. Gillett form Thorofare

Patient information

Full name: Margaret J. Gillett
Age: 60
Job: Respiratory therapy technician

Elizabeth suffered from myomas / fibroids until she had the focused ultrasound treatment

Sample video

Story

Nulla Nulla felis at id id Suspendisse natoque ut wisi lorem. Quisque id nibh In Nam in enim tortor tempus et nec. Id dolor elit dui elit Pellentesque et non vitae leo id. Congue in quam id tincidunt Aenean In dolor egestas eu ut. Magna tincidunt est nec pellentesque amet.

Congue in quam id tincidunt Aenean In dolor egestas eu ut. Magna tincidunt est nec pellentesque amet.

 • Nulla tristique
  wisi semper dictumst lacus convallis libero sed nam.
 • Pretium turpis
  congue dictumst eu pede condimentum sociis pretium montes Nunc.
 • Aenean et neque
  condimentum wisi dapibus quis ac nec